OSGB HİZMETLERİ

  • İş Yeri Hekimi Hizmeti
  • İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
  • Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
  • İşe Giriş Muayeneleri (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu)
  • İş Yerinde Periyodik Muayeneler (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu)
  • Risk Analizi
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • İlk Yardım Sertifika ve Yenileme Eğitimleri