İş Güvenlik Uzmanı Aylık Hizmet Saati // İş Yeri Hekimi Aylık Hizmet Saati

Tehlike Sınıfı Aylık Baz Saat Çalışan Başına Dakika Çalışan Sayısı Sonuç (Saat) Toplam Aylık Saat
Az
Tehlikeli
Çok Tehlikeli